MEmories 2021

Që nga sekondi i parë kur kemi lindur , ne si qenie njerëzore jemi ushqyer me kujtime.
Ne mundë ta ilustrojmë edhe momentin e lindjes tonë nga tregimet e nënës.
Nëse trupi i njeriut posedon 5L gjak; e gjithë pjesa tjetër përbëhet nga kujtimet.
Në fakt, kjo që po shkruaj, pas një kohe do të jetë një kujtim. Egziston një ego e përzier , përpjekje për ti ruajtur ato kujtime me dhimbje (cikli 1), që përfundon me racionalizëm (arsyeja është ligjëdhënse e natyrës) (fillimi i rrjedhjes se dhimbjes nga cikli 2 dhe 3) ose në një rast tjetër me pseudodemencë të përkohshme të individit ( kulminacioni në ciklin 4).

Note: The text above was written by the Artist. No modification was made by COCA.

Elmedina Salihu

Albania

https://mozaiku.net/author/elmedina-salihu/

Born in Ferizaj, Kosovo. Study Philosophy, Writer. Create Installations from personal stories.

Share this Artist